i robot costruiti da Fabio cominciano a invadere c…

16 Sep 2013 • 30 sec read

i robot costruiti da Fabio cominciano a invadere casa.. facessero i lavori domestici! http://t.co/p58Iu6otfZ”

BUT4Y5zIMAAuij9